Sản phẩm công nghiệp

Các sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hoàn toàn tự động, với nhiều chủng loại khác nhau, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm chính: Bao Jumbo – Bao bì kích thước lớn; Vải không dệt các loại,…