Sản phẩm tiêu dùng

Các sản phẩm tiêu dùng thông minh được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, thân thiện môi trường với sản lượng lớn và giá thành hợp lý. Đây là sản phẩm yêu thích của mọi gia đình.

Các sản phẩm chính: Lưới lọc chậu rửa, găng tay tự huỷ, mắc áo, giá đựng rác thông minh…